Софтуер за управление на търговски обекти и хотели

Софтуер за управление на търговски обекти и хотели

Когато дадена фирма достигне определено ниво на развитие, вече е наясно какви специфики трябва да покрие нейната система за управление на бизнес процеси. Освен това, администрацията на всяка фирма трябва да има бърз достъп до информацията, която се получава от всички звена на нейната дейност, както и до нужните инструменти за анализ на тази информация, за да взима навременни управленски решения и постига оптимални резултати от своята дейност и развитието на фирмата като цяло.

Ако си задавате някои от следните въпроси:

"Защо, при технологиите на XXI век, не се получава информация в реално време за всяка стока, която се купува, транспортира, произвежда, или продава?"

"Защо, хотелския уеб сайт не предоставя в реално време вашите наличности, цени и промоции на потенциалните гости, на редовните посетители и на корпоративните клиенти. Защо всички те да не могат да резервират или да изпратят запитване на база на текущите ви тарифи/промоции или на база на техните специални договорени цени?"

"Защо се налага части от документите да се попълват на ръка?"

"Защо служителите не спират да ползват Excel за някои от дейностите във фирмата?"

"Защо се харчат пари за хартия и тонери, след като всички документи (вкл. фактури) могат да бъдат обменяни по електронен път?"

"Защо трябва да се нагаждаме към софтуера, вместо той да се нагоди към нас?"

Това означава, че софтуерът, който използвате в момента не покрива вашите нужди.

В този случай, екипът на ВМС Инженеринг ще проучи и опише различните бизнес казуси, които вашата софтуерна система трябва да покрива според изискванията ви. На тази база, ние ще можем да предложим софтуерната система, подходяща за вас. Ние работим съвместно с водещите производители на софтуер на българския пазар.

Обадете ни се!+359 893 529 560